Dávkovací čerpadla PAX, 2 PAX

Popis:

  • odolná proti kyselinám
  • rezistentní proti louhům
  • samomazná
  • kombinovatelná
  • kompatibilní s počítači

Další produkty

Dávkovací čerpadla PAX, 2 PAX
Rozsah výkonu:0,6 až 16 400 1/h
Rozsah tlaku:do 400 barů
Jednostupňová rotační čerpadla KRZ 1 H
Rozsah výkonu:17 až 200 m3/h
Rozsah tlaku:do 8 barů
Šroubová čerpadla 3 S 5, 3 S 7, 3 T 13 H
Rozsah výkonu:8,0 až 125 m3/h
Rozsah tlaku:do 16 barů
Motorová pístová čerpadla APME a W
Rozsah výkonu:0,6 až 20 m3/h
Rozsah tlaku:do 12 barů
Lodní ruční čerpadla SHP
Rozsah výkonu:1,6 až 10 m3/h
Rozsah tlaku:do 3 barů
Ruční plunžrová čerpadla HPP
Rozsah výkonu:0,5 l/zdvih
Rozsah tlaku:do 2 barů
Hospodářskě odvětvíDávkovací funkceMédia
Chemický průmysl, průmysl základních surovin, výroba pracích a čisticích prostředkukontinuální, diskontinuálni procesyanorganické, organické roztoky, kyseliny, suspenze, taveniny
Úprava vody, čištěni odpadních vodregulace hodnoty pH, postupy proporcionálního množstvífosforečnan trojsodný, kyselina solná, síran hlinitý, vápenné mléko, hydrazin, louh sodný
Průmysl umělých hmot, lakü, barev a gumárenský průmysldávkování šaržízměkčovače, výchozí látky a přísady pro umělé hmoty a barvy
Průmysl draselných solirůzné postupyroztoky chloridu sodného a síranu hořečnatého
Výroba dřevního vlákna a papírenský průmyslregulace hodnoty pH, řídicí procesy podle rychlosti pásového sítaklih, tvrdidla, kyselina sírová, voda
Textilní průmysl, výroba chemických vlákemdávkování podle tlakulouhy, kyseliny, kaprolaktam, emulze barviv, suspenze TiO2
Hutnictví, slévárenstvípři zaváženi peci jakož i při mechanizaci přípravy formovací směsi a písku na jádratopný olej a ostatní média
Cukrovaryregulace hodnoty pHformalín, odpěňovaci olej, louh sodný, kyselina sírová a solná
Farmacie, potravinářský průmysl a výroba nápojůstáčecí a plnicí postupytekuté tuky, kakaové máslo, kakaová hmota, sirup, roztoky cukru
Tukový průmyslstáčecí a plnicí postupy, dávkování množstvírostlinný tuk, mléko, sodný louh, kyselina fosforečná, přídavky vitaminů, smetana, voda
Zemědělstvídávkovací postupysodný louh, organické a anorganické kyseliny a louhy

 

Válce čerpadla, písty

Válce jsou vybaveny horizontálně uspořádanými výtlakovými písty. Účel použití a podmínky nasazení určují jejich konstrukci (standardní provedení, prove­dení s hradicí komůrkou nebo membrá­nové provedení válce, včetně nebo bez signalizace lomu membrány) a volbu materiálu. Pro konstrukční součástky, které přicházejí do styku s médii, používáme obsáhlé materiálové varianty:

  • pro píst – Nirosta 1.4571, kysličníková keramika
  • pro válec čerpadla – 1.4571, PVC-H, tvrdý porcelán, sklo, teflon (PTFE), epoxidová pryskyřice

Na přání používáme i jiné speciální materiály.

Přestavení a indikace zdvihu

Čidlo délky zdvihu (HLG) realizuje indikaci délky zdvihu. Obsahuje digitální displej a snímač polohy s výstupem jednotkového signálu 4 – 20 mA. Lineární motory snižují mechanické vůle, a tím i chyby na minimum. Současně generuje HLG mezní hodnoty délky zdvihu. Tyto řídí stavěcí motory a zabraňují přejetí minimálních resp. maximálních hodnot.

Elektrické přestavení délky zdvihu přejímá třífázový motor ve spojení s redukčním převodem. Ve zvláštních případech lze použít pneumatických motorů. Pomocí pravotočivého nebo levotočivého pohybu je možné zvětšit nebo zmenšit délku zdvihu. Je možné nastavovat časy, které jsou uvedeny na vedlejší tabulce, a které jsou závislé na příslušném servomotoru. Parametry motorů závisí na případu využití a jsou značně variabilní. Pro všechny kompo­nenty jsou k dispozici i řešení v kon­strukčním protiexplozivním provedení.

Hnací ústrojí

Náš výrobní program dávkovacích čerpadel nabízí čtyři konstrukční řady jednoválcových resp. dvouválcových samomazných hnacích ústrojí. Každému jednoválcovému hnacímu ústrojí je priřa­zeno dvouválcové hnací ústrojí se shodnou jmenovitou silou pístu. Šnekový převod snižuje hnací otáčky motoru v poměru 14,5:1. Otáčky klikového hřídele činí 100 min-‚.

Speciální stavitelné zařízení umož­ňuje regulaci objemového proudu pomocí zdvihu pístu. Toto je proveditelné na přání pro ruční obsluhu nebo v kombinaci s dodatečným elektrickým ovládáním. Čerpadlo se dá lineárně nastavit jak v klidové poloze, tak i během provozu.

Válce s ucpávkou v normálním provedení a v provedení s hradicí komůrkou jakož i bezucpávkové válce s vlnovcovým nebo membránovým provedením.

Jako přídavné zařízení je například možné vytápění a signalizace lomu membrány.

Nastavovací čas Ty (s)
Konstrukční řadaOtáčky servomotoru 1/min
1360900675
PAX 16, 2 PAX 16406080
PAX 32, 2 PAX 32406080
PAX 64, 2 PAX 6480120160
PAX 100, 2 PAX 100110170220

Válce čerpadla, písty

Válce jsou vybaveny horizontálně uspořádanými výtlakovými písty. Účel použití a podmínky nasazení určují jejich konstrukci (standardní provedení, prove­dení s hradicí komůrkou nebo membrá­nové provedení válce, včetně nebo bez signalizace lomu membrány) a volbu materiálu. Pro konstrukční součástky, které přicházejí do styku s médii, použí­váme obsáhlé materiálové varianty:

  • pro píst – Nirosta 1.4571, kysličníková keramika
  • pro válec čerpadla – 1.4571, PVC-H, tvrdý porcelán, sklo, teflon (PTFE), epoxidová pryskyřice

Na přání používáme i jiné speciální materiály.

 

Druh pohonu

Při pohonu s konstantními otáčkami používáme trojfázových resp. pneumatických motorů. Jsou u jednovál­cových a dvouválcových hnacích ústrojích upevněny shora přírubou. Tento způsob pohonu je vhodný pro maxi­málně tři nad sebou uložená dvojčitá dávkovací čerpadla. Dávkovací stroje s větším počtem hnacích ústrojí se montují na kuželové soukolí. Hnací motor je zde instalován za soukolím. Soukolí a motor mají společný základní rám.

Pohon s variabilními otáčkami je nekomplikovaně plynule regulovatelný pomocí měniče kmitočtu. K tomu účelu jsou k dispozici výkonné a k jednotlivým podmínkám konkrétné upravené přístroje. Další možnost regulace otáček je dána pohonem dávkovacího čerpadla pomocí stejnosměrného motoru. Není-li k dispozici žádný stejnosměrný motor, je možné přestavení otáček plynule regulovatelným kuželovým soukolím a řetězovým převodem. Takovýto převod je uspořádán mezi motorem a čerpadlem. Nastavení se provádí ručně, u zvláštního provedení i elektricky.

Na přání našich zákazníků přihléd­neme rádi i k jiným způsobům pohonů.

Ucpávky

Provedení ucpávky závisí od čerpa­ného média, jeho tlaku a teploty jakož i případných specifických požadavků na zařízení.

Membránové válce poskytují napro­stou těsnost čerpaného média. Jejich vinovcová membrána z PTFE zaručuje tím co nejlepší ochranu životního pro­středí. Obdobně se hodnotí i vlnovcové válce, jejichž těsnost zaručuje vlnovec z PTFE.

U ostatních válců čerpadel přejímají bezpečné utěsnění ucpávky bezosinková měkká těsnění nebo chlopňové kroužky.

Příslušenství

Při zvláštních podmínkách nasazení můžeme používat u veškerých dávko­vacích čerpadel přídržných ventilů tlaku. Dosahují konstantní čerpací tlak jak při zvýšeném přítokovém tlaku tak i při čerpání do vakua. Přídržné tlakové ventily zhotovujeme v závislosti od média z ušlechtilé oceli nebo tvrdého PVC.

Dalším standardním příslušenstvím jsou bezpečnostní ventily, nádrže, statické mísiče, armatury, míchačky, filtry, pulsační tlumiče.

Vzhledem k příslušenství přihlédneme rádi k mimořádným požadavkům našich zákazníků.

Automatizační systém AUTODOP – ukázka špičkové techniky

Účinné použití dávkovacích čerpadel je často možné pouze pomocí automa­tického řízení. Pro tyto případy použití je k dispozici náš systém AUTODOP Jeho speciálními složkami jsou senzory, vyhodnocovací zařízení a ovládací jednotky, specielně přizpůsobené podmínkám našich dávkovacích čerpadel.

Pro délku zdvihu a počet zdvihu jsou k dispozici čidla délky zdvihu (HLG) a vysílače impulsů jako speciální senzory. Vybrané a přezkoušené senzory kontrolují tlak, teplotu a objemový proud.

U vyhodnocovacích zařízení je možná volba mezi regulátorem délky zdvihu (HLR), řízením dávkovacího čer­padla (DPS) a průmyslovým osobním počítačem. U HLR se jedná o diskrétní regulátor, vyvinutý speciálně pro naše dávkovací čerpadla. Je projektován pro jedno- až čtyřsložkové stroje. DPS je založeno na programovatelném vnitřním řízení. Řeší úkoly sestavení receptů, desetisložkového regulátoru délky zdvihu a řízení časového plánu.

Náročnější úkoly, jako je automa­tická diagnóza, protokolování a zobrazen přejímá průmyslový osobní počítač.

Jako ovládací jednotky používáme konvenčních stykačových spojů a měničů kmitočtu v kombinaci s různými elektromotory. Pro specielní případy jsou k dispozici i pneumatické motory.

Naši zkušení inženýři jsou svými vědomostmi a schopnostmi připraveni na to, aby respektovali Vaše specielní přání. Nalezení optimálních řešení charakterizuje jejich pověst na tomto strojírenském trhu.

(mm)a1a2e1e2llmaxbh1h2dhmotnost (kg)s motorem bez válce
PAX      1622515519512550073036051012011,560
PAX 3222515519512546173336051012011,560
PAX 64300235270200674100249070815513120
PAX 10050037046032010551513807102025018460
(mm)a1a2e1e2lbh1h2h3h4dlmaxhmotnost (kg)s motorem bez válce
2 PAX      16320320210210798360822465355245181260120
2 PAX 32320320210210720360868465355245181266140
2 PAX 6432032021016010434901085525385245181753420
2 PAX 10066056056046017608071525775555332262676900
Membránový válec čerpadla z PVC PAX 16-10 MA, PAX 32-10 MAJednočinný válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 s hradicí komůrkou vyhřívatelný PAX 32-56 PAX 64-56Membránový válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 s dvojitou membránou a jištěním proti lomu membrány PAX 64-80 M 2 S
Dvojčinný válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 PAX 100-2×100Válec čerpadla z Cr-Ni-oceli 1.4571 nebo PVC. Standardní provedení PAX 32-36Vlnovcový válec čerpadla ze skla a PTFE PAX 16-38, PAX 32-38