Moduly k ovládání čerpadla

Modul k ovládání dvou čerpadel CC2-System

Modul k ovládání dvou čerpadel CC2-System

Modul k ovládání čerpadel ComControl CC2-System se používá při montáži skříňového rozvaděče pro jedno nebo dvě čerpadla.

 • Automatické střídání čerpadel
 • Režim ATEX
 • Automatické přepnutí při poruše čerpadla

Sdružené poruchové hlášení – bez napětí
Přístupy pro modulové součástky:

 • Kontrola těsnosti
 • Kontrola točivého pole
 • Nadproudový vypínač
 • Plovák vysoké hladiny vody
 • Se zabudovaným piezoelektrickým řízením hladiny
 • Zjištění úrovně volitelně interním měničem tlaKu, exter­ní sondou 4-20 mA nebo plovákovým spínačem
 • Digitální potenciometr pro nastavení čerpadla 1 a 2: ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ, doby doběhu čerpadla v základním režimu, zpoždění zapínání po výpadku proudu, poru­chových hlášení, režimu údržby, nuceného přepnutí a nuceného zapnutí čerpadel
 • Počítadlo provozních hodin
 • Ukazatel počtu zapnutí
 • LCD – textový displej pro provozní a poruchová hlášení
 • Nucené zapnutí a nucené přepnutí po překročení doby běhu čerpadel
 • Přímá přípojka k čerpadlům s tepelnou ochranou bime­talovým kontaktem