Příslušenství

Dynamický tlak

Dynamický tlak

Sada příslušenství „Dynamický tlak“ se používá ve spoji­tosti s ovládáním čerpadel CC1-LCD, CC2-LCN, CC2-Sys­tem, aby čerpadlo/a bylo/a provozováno/a zapínáním a vypínáním dle výšky hladiny s následnou dobou doběhu.

Uzavřený vzduchový zvon

Uzavřený vzduchový zvon

Uzavřený vzduchový zvon se používá ve spojitosti s ovládáním čerpadel CC1-LCD, CC2-LCD, CC2-System a WA3000, aby čerpadlo/a bylo/a provozováno/a zapínáním a vypínáním dle výšky hladiny.

Nasycení vzduchovými bublinami

Nasycení vzduchovými bublinami

Sada příslušenství „Nasycení vzduchovými bublinami“ se používá ve spojitosti s ovládáním čerpadel CC1-LCD, CC2-LCD, CC2-System a WA3000, aby čerpadlo/a bylo/a provozováno/a zapínáním a vypínáním dle výšky hladiny s následnou dobou doběhu.

Tlakový senzor 4-20 mA

Tlakový senzor 4-20 mA

Piezoelektrický tlakový senzor se používá ve spojitosti s ovládáním čerpadel CC1-LCD, CC2-LCD, CC2-System a WA3000, aby čerpadlo/a bylo/a provozováno/a přes úro­veň zapínání a vypínání hladiny.

Plovákový spínač

Plovákový spínač se používá ve spojitosti s ovládáním čerpadel CC1-LCD, CC2-LCD, CC2-System a WA3000, aby čerpadlo/a bylo/a provozováno/a přes úroveň zapínání a vypínání hladiny.

Síťově nezávislý alarm

Poplachový modul NA-1.2 se používá k získání popla­chového hlášení také v době výpadku síťového napětí. K dispozici je beznapěťový kontakt k připojení na systémy dálkového řízení, i vývod (12V max. 1 A) k provozu signálních hlásičů. Interní baterie 12V 1.2Ah se automaticky nabíjí. Poplachový modul je vhodný k dopinění ovládání čerpadel CC1-LCD, CC2-LCD, CC2-System a jiných ovládání k čerpadlům. Spuštění se děje přes beznapěťový kontakt.

Spínací zesilovač pro plovákový spínač

Spínací zesilovač pro plovákový spínač

Ke spínání vnitřně jištěných proudových obvodů v Ex-zóně.

K dodání také ve skříni

Bezpečnostní bariéra

Bezpečnostní bariéra

Bezpečnostní bariéra pro tlakový senzor. K oddělení od Ex-zóny ohrožené a bezpečné.

K dodání také ve skříni

Nářadí pro kabelové průchodky

Nářadí pro kabelové průchodky

Pro pevné přišroubování a povolování kabelových průchodek. SW20, 24 a 29 mm.

Tlakový senzor DCX 100/500

Tlakový senzor DCX 100/500

Externí tlakový senzor pro ovládání CC1-LCD a CC2-LCD.