Ovládání ComControl

Vývoj elektronických tlakových měřicích zařízení určených pro průmyslová odvětví. Cílem je vývoj takových měřicích zařízení, u kterých by obsluha a údržba nepředstavovala pro uživatele problém.

Při vývoji zařízení byl velký důraz kladen na to, aby zařízení byla odolná vůči vnějším vlivům, jako jsou otřesy, přetlak a vlivy počasí. Zákazníci, kteří naše zařízení už řadu let používají, shodně potvrzují, že se nám podařilo těmto požadavkům vyhovět.

Měření snášenlivosti dle směrnice EMC (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) se provádějí ve společnosti Dräger Medizintechnik GmbH, v laboratoři EMC. Přezkoušení dle směrnic nízkého napětí, šokové a klimatické testy se provádějí u nás ve firmě.

Oblasti použití:
Tlaková měřicí zařízení a ovládání pro obory související s odstraňováním prachu a v průmyslu odpadních vod.
Na přání zákazníků jsme schopni rychle a zcela individuálně reagovat. Náš program se neustále rozšiřuje a drží se na nejvyšší technické úrovni.

Ovládání čerpadel ComControl

Venkovní sloupky

Moduly k ovládání čerpadla

Skříňové rozvaděče

Řízení hladiny

Příslušenství

Reference